Lid worden van SVO Korfbal
 
 
 
 
 
 

Bestuur

Voorzitter Vacant  
Secretaris / Ledenadministratie    Jessica Koks - Lamers 06 - 14 57 63 66
Penningmeester  Monique Leensen 024 - 663 57 04
Wedstrijdsecretaris Mieke Vink

024 - 663 31 88

Algemeen Bestuurslid Stephanie Wolf

06 - 40 90 85 13

Jeugd-Technischecommissie

Anouk Wijnhoven
Ragni Dabrowski

06 - 29 08 68 24

Activiteitencommissie
contactpersoon

Miranda Tissen